Stemmerettsjubileet – Jubileumsmarkering Lyngdal

På vegne av Stemmerettsjubileet og Lyngdal kommune ønsker vi å videreformidle følgende Agderarrangement: 

Jubileumsmarkering Lyngdal

Stemmerettskomiteen i Lyngdal jobber med et stort jubileumsarrangement torsdag 13. juni.

Hovedtaler på feiringen blir May-Brith Ohman Nielsen, fra UiA.

Mer program kommer etterhvert.

Leder for jubileumsmarkeringen er kultursjef Jan Seland.

Tid: 13. juni 16:00-22:00

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no