Stemmerettsjubileet – Markering i Farsund

På vegne av Stemmerettsjubileet og Farsund kommune ønsker vi å videreformidle følgende Agderarrangement: 

Lokal markering i Farsund av Stemmerettsjubileet.

Blant annet:

Debatt og konserter for elever i den videregående skolen i Farsund kommune.

Tid og sted: 10. juni 13:00-17:00 Farsund Vgs.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no