Stemmerettsjubileet – Markering i Hægebostad

På vegne av Stemmerettsjubileet og Hægebostad kommune ønsker vi å formidle følgende Agderarrangement:

Søndag 7.april 2013 i Tingparken i Hægebostad feirer Hægebostad kommune Stemmerettsjubileet! 

På programmet står blant annet  fokus på Statsråd Åsulv Bryggesaa som kommer fra Hægebostad kommune som var en sentral forslagsstiller av vedtaket for kvinners stemmerett 11. juni 1913 i Stortinget.
Hans etterkommere ( barnebarn ) har en del ting som er i familiens eie, som vil bli utstilt.
Tingparken vil sammen med Vestagdermuseeet lage en utstilling i Tingparken.

Bjørg Seines Seland, professor ved UiA,  vil holde et historisk foredrag.

Mer program under planlegging.

www.tingparken.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no