Stilling ledig VAF – Prosjektleder “Likestilling”

Prosjektleder 100% - Likestilling - Regionalavdelingen, Vest-Agder fylkeskommune
"Likestilling som regional kraft" er et treårig prosjekt som inngår i tiårssatsingen for likestilling på Agder, og en oppfølger til prosjektet Fritt valg. Prosjektet startes opp høsten 2012, og vi søker etter en prosjektleder i full stilling. 

Prosjektet skal bidra til likestillingsintegrering i regional planlegging, og i offentlige og private virksomheter og tjenester. Prosjektet vil ha spesielt fokus på likestilling mellom kjønnene, men skal også arbeide med likestilling i forhold til andre diskrimineringsgrunnlag. 

Stillingen knyttes til Regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, men skal ha hele Agder som arbeidsfelt. Prosjektet skal bidra til måloppnåelse ift. Regionplan Agder 2020. 


Søknadsfrist: 12.08.2012             

Søk på stillingen

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no