NY FRIST! Vil du bli vår nye medarbeider – 100% stilling som seniorrådgiver

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Senter for likestilling er det ledig midlertidig 100 % stilling som seniorrådgiver for en periode på to år med mulighet for ett års forlengelse under forutsetning av statlig finansiering. Tiltredelse etter avtale. Senteret er knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 120 tilsatte og er organisert i 4 institutter og en EVU-enhet.

Universitetet i Agder ved Senter for likestilling har fått i oppdrag å utvikle kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Bakgrunnen for dette er resultater knyttet til forskningsrapporter om skeives levekår i Agder. Det er behov for økt satsning på fagfeltet knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for å skape et bedre faktagrunnlag, for å heve kunnskapsnivået og samtidig sørge for større åpenhet og toleranse i Agder. Vi søker etter en ny kollega som vil ha det overordnede ansvaret for fagområdet og som vil være en pådriver for nettverksbygging, kunnskapsformidling og prosjektgjennomføring innad på universitetet, men også eksternt. Den som ansettes vil støtte leder i Senter for likestilling samt bidra til å gjennomføre forbedringsarbeid innenfor viktige kjerneområder.

Arbeidsoppgaver

 • fasilitere prosesser og jobbe med arbeidsoppgaver som har stor strategisk prioritet i senteret
 • bidra til at senteret blir en aktiv pådriver for økt kompetanse i regionen
 • nettverksbygging, lede og delta i strategiske møter internt og eksternt
 • planlegge og gjennomføre opplæring/kurs på alle nivåer i organisasjonen, men også eksternt
 • evalueringsarbeid
 • sikre høy kvalitet i leveranser samt sikre kontinuerlig utvikling

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis helsevitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • kunnskap om kjønn, seksuell orientering og likestilling
 • relevant arbeidserfaring

Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet

Ønskede kvalifikasjoner

 • god samfunnsforståelse og evne til å ta initiativ og være nytenkende
 • erfaring med å fremme arbeid med mangfold og likestilling
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • løsnings- og resultatorientert med evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre
 • erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • god skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • fleksibel og serviceinnstilt
 • trives med hektisk tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • god til å jobbe med flere parallelle prosesser samtidig
 • gode formidlingsevner
 • evne til å skape relasjoner og å bygge nettverk
 • initiativrik og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 532.300 – 583.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no