Stillingsutlysning – 100% vikariat som rådgiver

Her følger stillingsutlysningen i sin helhet, men kan også leses på JobbNorge sin side. Velkommen til å søke!

 

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

 

Rådgiver

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig midlertidig 100 % stilling (vikar) som rådgiver knyttet til Senter for likestilling for en periode på 8 måneder (01.12.17-31.07.18), med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 75 tilsatte og er organisert i 4 institutter, Senter for likestilling og en EVU-enhet. Ytterligere informasjon om fakultetet finnes på http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap. Senter for likestilling skal være en drivkraft for likestilling og mangfold ved å gjøre tiltak i regionen mer forsknings- og kunnskapsbaserte.  Senteret skal samle og styrke regional forskning og kompetanse på kjønn og likestilling, og styrke utdanning og formidling på disse feltene. Målet for Senter for likestilling er å være en samarbeidsarena mellom forskere og «likestillingspraktikere» i private og offentlige organisasjoner i regionen.

 

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes i stillingen vil få ansvar for:

 • utadrettet informasjons- og kursvirksomhet
 • utvikling og drift av senterets nettsider, blant annet skriving og publisering av nyhetssaker
 • sekretariatsoppgaver, som å besvare henvendelser til senteret, arrangementsstøtte og rapportering

I tillegg vil stillingen kunne bli tillagt ytterligere oppgaver av lederen for senteret og av fakultetsdirektøren.

 

Kvalifikasjoner

 • må ha høyere utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig fag, med vekt på flerkulturell forståelse
 • må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • kjennskap til arkiv/saksbehandlingssystem, databasesystemet FS og læringsplattformer er en fordel, men den som tilsettes vil få nødvendig opplæring

Dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Det er ønskelig med erfaring med bruk av sosiale medier som strategisk kommunikasjonsverktøy og med erfaring fra prosjektarbeid, gjerne også prosjektledelse. God kjennskap til offentlig sektor og likestillingsfeltet er en fordel. Erfaring fra utdannings-/universitetssektoren vil bli tillagt vekt.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Vi ser etter personer med følgende egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilling
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • evne til å ta initiativ og bygge nettverk
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • gode velferdstilbud

Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger ved UiA. Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, kr. 436.900 – 474.700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

Søknadsfrist: 27. september 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder av Senter for likestilling Åsta L Einstabland, tlf. 38 14 16 02/909 38 856, e-post asta.l.einstabland@uia.no, fakultetsdirektør ved Fakultet for samfunnsvitenskap Per Sigurd Sørensen, tlf. 38 14 23 07, e-post per.s.sorensen@uia.no eller seniorrådgiver Inger-Lise Myrvold, tlf. 38 14 17 65, e-post inger.l.myrvold@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no