Streamet lunsjseminar om entreprenørskap blant innvandrere – et regionalt perspektiv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer derfor, i samarbeid med blant annet Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, til et eget lunsjseminar om temaet 14. november. Muligheten til å etablere sin egen virksomhet kan ha en særlig viktig betydning på mindre steder, der jobbmulighetene kanskje er færre og mindre varierte. Det kan også være viktig for beslutningen om å bli boende på sted.  Om seminaret I lunsjseminaret vil blant annet forskeren Maj Camilla Munkejord dele erfaringer og betraktninger fra sin forskning på temaet, med et særlig blikk på rurale steder og regioner. Det vil også bli mulighet til å høre om praktiske erfaringer fra både Innovasjon Norges og IMDis regionale etablererkontorer, og vurderinger av hva dette betyr for kommunenes rolle som førstelinjetjeneste for entreprenørskap. Målgruppe Målgruppen for seminaret er i hovedsak  kommunen og fylkeskommunen, deres potensielle samarbeidspartnere og andre interesserte parter. Seminaret er også åpent for andre aktører. Sted Arrangementet vil finne sted i Akersgt 59, men vil også kunne følges på nett-tv på www.regjeringen.no/kmd. KDU inviterer også til å følge sendingen ved ett av deres tre lokaler i Steinkjer, Sogndal eller Sandnessjøen. Vi oppfordrer fylkeskommunene til å gjøre det samme om mulig, og samle lokale og regionale samarbeidspartnere med interesse for temaet og sammen følge sendingen lokalt. Praktisk informasjon Tid: Fredag 14. november 2014 kl 11.30-13. Sted: Akersgt 59, Oslo. Nett-tv på regjeringen.no/kmd.(Direktelenke til sendingen publiseres senere) Påmelding: Meld deg på via denne lenken innen 12. november, dersom du vil være til stede i Akersgata. Kommunal- og moderniseringsdepartementet dekker utgiftene for selve seminaret, og serverer lunsj fra kl 11.00. Reiseutgifter dekkes av deltakerne selv.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no