Strekker seg for langt


Ulla Britt Lilleaas om foreldrerollen og likestilling i artikkel og intervju i Foreldre og barn 11 2008. Lilleaas har lansert begrepet «kroppslig beredskap» Lilleaas forsker på temaer som kroppsvaner, kjønn og arbeid knyttet til helse, yrke og familie. I småbarnstiden er det mange mødre, og noen fedre, som møter veggen eller får det legene kaller «diffuse lidelser». Ifølge Lilleaas skyldes lidelsene at kroppen alltid er i beredskap, fordi den aldri får tid til å slappe av. Nå slår hun alarm, og ber småbarnsmødrene senke kravene.
Les hele artikkelen her

Bøker av Ulla-Britt Lilleaas


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no