Stryker i likestilling

Det offentlige burde gå foran og vise vei når det gjelder likestilling. Derfor er det pinlig at to departementer bryter likestillingslovern. Alle arbeidsgivere har en plikt til å avgi et likestillingsregnskap for sin virksomhet. Dette er det viktigste verktøyet vi har for å få likestilling fra ord til handling.

Les mer:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3465940.ece

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no