Styremøte i forprosjekt Senter for Likestilling fredag 2. nov kl 13.30-15.30

Styremøte i forprosjekt Senter for Likestilling fredag kl 13.30-15.30 i E2 001B (kart)

Saker:

1) Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 20.09.07
2) Punkter i prosjektrapport og innspill på dem
3) Prosjektregnskap
4) Kompetansefondsøknad
5) Kontakt mot Sørlandets kompetansefond og Barne- og likestillingsdepartementet
6) Fremdrift i forprosjektet
7) Diverse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no