Styremøte i forprosjekt Senter for Likestilling fredag 2. nov kl 13.30-15.30

Styremøte i forprosjekt Senter for Likestilling fredag kl 13.30-15.30 i E2 001B (kart)

Saker:

1) Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 20.09.07
2) Punkter i prosjektrapport og innspill på dem
3) Prosjektregnskap
4) Kompetansefondsøknad
5) Kontakt mot Sørlandets kompetansefond og Barne- og likestillingsdepartementet
6) Fremdrift i forprosjektet
7) Diverse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.