Styremøte – innkalling

Invitasjon til deltakelse i styringsgruppe, Forprosjekt Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.

Om forprosjektet

Vi inviterer følgende personer til forprosjektets styringsguppe (ca to møter i prosjektperioden fram til 30. nov):

Sakesliste

1) Bakgrunn for forprosjektet
2) Mål for forprosjektet: Formål, organisering og finansiering for/av et Senter for likestilling
3) Forprosjektets arbeidsmåter og progresjon
4) Økonomiske rammer

5) Søknad kompetansefond
6) Diverse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no