Svensk likestilling

Artikkelen er hentet fra nettsiden til våre kolleger på Likestillingsenteret på Hamar. 

I disse dager oppsummeres Sveriges største likestillingssatsing. Gjennom seks år har likestillingsbevissthet ført til mer likeverdige tjenester, bedre kvalitet i virksomhetene og mange konkrete forbedringer for kvinner og menn, jenter og gutter. 

Ved å ha et likestillingsperspektiv i det kommunale tjenestetilbudet, planlegging, budsjettprosesser og politikkutforming, har kvaliteten økt eller økonomiske innsparinger kunnet synliggjøres, og tilbudene har blitt bedre.

Målet med arbeidet har vært at likestillingsperspektivet skal bli varig integrert i alt arbeid som kommunene gjør. I prosjektene har det har blitt lagt vekt på at arbeidet handler om økt tjenestekvalitet og at tjenestene skal utformes slik at de er i samsvar med kvinner og menns, gutter og jenters livsvilkår og behov.

Det som før var ”guttas skatepark” er blitt til en aktivitetspark for alle. Gutter har fått bedre karakterer etter normkritisk arbeid og endra forventning til guttenes arbeid i skolen. Likestilte parkeringshus for oppleves tryggere kvinner og for alle andre.

Den svenske regjeringen har bevilget 240 millioner kroner til prosjekter for å integrere likestillingsperspektivet i kommunene. Hovedmålet er å endre rutiner og praksis slik at tjenestestedene kan levere mer likeverdige tjenester.

Svenske KS, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har admistrert programmet og rundt 70 kommuner, landsting og regioner har deltatt i årene 2008-2013. Dette er den største satsingen på likestilling i Sverige noensinne, og så langt vi vet er det ingen land som har hatt en større likestillingssatsing tidligere.

Målet med arbeidet er at likestillingsperspektivet skal bli varig integrert i alt arbeid som kommunene gjør. I prosjektene har det har blitt lagt vekt på at arbeidet handler om økt tjenestekvalitet og at tjenestene skal utformes slik at de er i samsvar med kvinner og menns, gutter og jenters livsvilkår og behov.

Vil du lese magasinet som oppsummerer likestillingssatsingen kan finne det her: Uppdrag Jämställdhet

Les SKL sin nyhetssak om likestillingsarbeidet på skl.se

Gode filmer om likestillingsarbeidet kan sees her: vimeo.com

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no