Sverige følger opp storsatsingen på likestillingsfeltet!

jim-cmyk

Klikk på bildet for å lese mer.

I følge en svensk pressemelding annonserer den svenske Regjeringen en økt satsing på likestillingsarbeid med 26 millioner svenske kroner. Satsingen skal først og fremst gå til arbeidet med likestillingsintegrering. Likestillingsintegrering innebærer at et likestillingsperspektiv skal inkluderes på alle områder der beslutninger tas, på alla nivåer og i alle steg av prosessen, og av de aktørene som normalt sett deltar der beslutninger tas. Likestillingsperspektivet skal være med fra forslag, til gjennomføring og evaluering. Man skal systematisk synliggjøre og analysere hvilke konsekvenser forslag får for kvinner sammenlignet med menn. Satsingen innebærer at Regjeringen øker tempoet i likestillingsarbeidet. I 2013 og 2014 har 18 statliga aktører på oppdrag av Regjeringen medvirket i ett program for likestillingsintegrering. Nå er det dags for 23 nye aktører som skal bli en del av programmet "Jämställdhetsintegrering i Myndigheter" (JiM), noe som gir en totalsum på 41 aktører. - 41 myndigheter har nu fått i uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Det betyder att besluten ska kunna granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är en ambitionshöjning och en tydlig signal om att alla i offentlig förvaltning har både en möjlighet och ett ansvar att bidra till ökad jämställdhet, sier den svenske likestillingsministeren Åsa Regnér. Satsingen vil bety enormt mye for det svenske likestillingsarbeidet, og vi gratulerer så mye! Les mer på www.genus.se
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no