Symposium om kjøp av seksuelle tjenester

Reforms Lennart Lock foreleser om og debatterer KASTs erfaringer med menn som kjøper sex på Jubileumskonferanse ved Sexologistudiet ved UiA.
Sted: Universitetet i Agder, Campus Grimstad. Jon Lilletuns vei 9.

 

 

Forståelse og behandling av seksuelle tenningsmønstre

 

Fredag 8. juni 2012 kl 14.00-18.30. Moderator: Elsa Almås:

13.00-14.00

Registrering og kaffe

14.00-14.30

Velkommen

14.30-15.00

Fra diagnose til diversitet – et historisk perspektiv v/Christian Graugaard

15.00-15.15

Refleksjon: Thore Langfeldt

15.15-15.30

Pause

15.30-16.00

Ikke-patologisk forståelse av seksuelle tenningsmønstre v/Elsa Almås

16.00-16.45

Tenningsmønstre som språk v/Esben Esther P. Benestad

16.45-17.00

Refleksjon: Rikke Pristed

17.00-17.30

Pause m/kaffe

17.30-18.30

Symposium: Overgrep som tenningsmønster

Foredrag 20 min: Thore Langfeldt

Foredrag 20 min: Rikke Pristed

Paneldebatt: 20 min: Thore Langfeldt, Rikke Pristed, Esben Esther Pirelli Benestad

19.30

Festmiddag med dans

 

Lørdag 9. juni 2012 kl.10.00-18.00. Moderator: Esben Esther Pirelli Benestad

10.00-10.15

Presentasjon av dagens program

10.15-11.15

Presentasjon av KAST-prosjektet: Lennart Lock

11.15-11.30

Refleksjon v/Sven Axel Månsson

11.30-12.00

Pause m/kaffe

12.00-13.30

Symposium: Kjøp av seksuelle tjenester

Foredrag 20 min: Lennart Lock

Foredrag 20 min: Sven Axel Månsson

Foredrag 20 min: Liv Jessen

Paneldebatt: 30 min: Lennart Lock, Sven Axel Månsson, Liv Jessen, Lennart Lock, Rikke Pristed

13.30-14.30

Lunsj

14.30-16.00

Symposium: Forvaltning av seksuelle tenningsmønstre

Foredrag 20 min: Elsa Almås

Foredrag 20 min: Thore Langfeldt

Foredrag 20 min: Rikke Pristed

Paneldebatt: 30 min: Elsa Almås, Thore Langfeldt, Rikke Pristed, Lennart Lock, Sven Axel Månsson

16.00-16.30

Avslutning

19.00

Hageselskap med tapas hos Elsa og Esben Esther for dem som blir en natt til

Påmeldingsfrist 9. mai 2012.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no