Tidsskrifter

>A
Alberte: skriftserie om kvinneforskning
B
Blikk
Bulletine : utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
C
Camera Obscura (elektronisk)
Camilla - utgiver: Likestillingssekretariatet i KUF

Configurations (elektronisk)

D
Differences: a journal of feminist cultural studies (elektronisk)
Directory of projects ... : Medium-Term Community Action Programme on Equal Opportunities for Women and Men
E
The European journal of women's studies (elektronisk)
Equal guide on gender mainstreaming
Equal opportunities for women and men in the European Union : annual report ... / European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations
F
Feminism and psychology (elektronisk)
Feminist economics (elektronisk)
Feminist studies (elektronisk)
Feminist theory (elektronisk)
Fett
Forum for køn og kultur (elektronisk)
G
Gender and education (elektronisk)
Gender & history (elektronisk)
Gender & society (elektronisk)
Gender equality magazine : magazine of the Medium-term Community Action Programme on Equal Opportunities for Women and Men (1996-2000)
Gender, place and culture: a journal of feminist geography (elektronisk)
Gender, work and organization (elektronisk)
H
Hypatia: a journal of feminist philosophy (elektronisk)
I
International feminist journal of politics (elektronisk)
J
Journal of women's history (elektronisk)
K
Kvinneforskning
Kvinnejournalen
Kvinner i tiden: organ for Norsk kvinneforbund
L
Likestillingsbarometeret (elektronisk)
Likestillingsbarometeret
Likestilt (Utdannings- og forskningsdepartementet)
Likestilt (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet)
Likt & ulikt : Likestillingssenterets kvartalsmagasin
M
Men and Masculinities
Men and Masculinities (elektronisk)
N
Nora (trykt)
Nora (elektronisk)
P
Psychology of women quarterly (elektronisk)
R
Rapport (Gruppe for helsetjenesteforskning)
S
Signs: journal of women in culture and society
Signs (elektronisk)
Sirene
Studies on women and gender abstracts
T
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tulsa studies in women's literature
U
Utflukt
Underveis mot et bedre vern ... : Senter mot etnisk diskriminering sitt bidrag til kunnskap om art og omfang av etnisk diskriminering i Norge
W
Women and men in Sweden
(elektronisk)
Women & therapy (elektronisk)
Woman's art journal (elektronisk)
Women's studies: an interdisciplinary journal (elektronisk)
Women's studies international forum
Women's studies international forum (elektronisk)
Women's writing: the Elizabethan to Victorian period
Women's writing (elektronisk)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no