Tilbake fra permisjon

Etter nesten ett års permisjon fra senteret for å jobbe på IMDi Sør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Kristiansand, har Monica Strand Korgerud kommet tilbake til Senter for likestilling. Det er Kris Bue og Svein Heddeland som på kompetent og dyktig vis har skjøttet hennes jobb på senteret. Ved IMDi Sør har Monica blant annet jobbet med tematikk rundt vold i nære relasjoner og bosetting av flyktninger. Hun har hatt medansvar i å få en stor nordisk ungdomskonferanse på plass, gitt innspill til IMDis kjønns- og LHBTperspektiv, og jobbet ut mot kommunen i forhold til vold i nære relasjoner. Når Monica nå kommer tilbake til Senter for likestilling har hun med seg en mye tyngre kompetanse i forhold til flyktningtematikken, bosetting, jobbmuligheter for flyktninger og asylsøkere, og kunnskap om vold i nære relasjoner. Senteret ønsker Monica velkommen tilbake og takker Kris Bue og Svein Heddeland for deres innsats i hennes fravær. Du kan nå Monica på 38141221 og monica.s.korgerud@uia.no      
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no