Tiltaksbank

Tiltaksbanken, bygger på Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak av May-Linda Magnussen, 2007 Agderforskning, som ble skrevet for å inspirere og gi gode tips til likestillingsarbeid. Her ser man eksempler på hvordan utvalgte kommuner på Agder, samt andre aktører nasjonalt og i Norden, har arbeidet med likestilling. I en region hvor kvinner er relativt lite tilstede i arbeidsliv og politisk liv, er bevisst arbeid for økt likestilling helt nødvendig for at vi skal kunne utnytte de menneskelige ressursene våre og sikre demokrati og medbestemmelse. Det er også viktig for å kunne forebygge helse- og levekårsproblemer, noe regionen sliter spesielt med. Likestilling handler om langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling, og er dermed utvilsomt et ansvar som ligger på offentlige og private aktører på Sørlandet.
(under utvikling)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no