Tine Sundtoft får likestilllingspris

Agderrådetes likestillingspris 2009 tildeles fylkesrådmann Tine Sundtoft
Agderrådet deler ut en likestillingspris årlig. Formålet med prisen er å yte honnør til mottakeren samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder. Agderrådets arbeidsutvalg besluttet i møte 13. mars 2009 å tildele årets likestillingspris til fylkesrådmann Tine Sundtoft.Tine Sundtoft er en tydelig leder og et positivt forbilde for yngre kvinner. Hun er god til å jobbe og tenke strategisk. Hun er en inkluderende person som bidrar aktivt til nettverksbygging som involverer mange unge, kvinnelig talenter. Sundtoft bidro til å starte Female Future på Agder og hun var arkitekten for at Female Future også skulle inkludere offentlig sektor, noe som har vært en suksessfaktor for programmet. Utdeling av likestillingsprisen skjer på Agderrådets årsmøte 24. april 2009.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no