Tjenester

Senter for likestilling tilbyr en rekke tjenester med fokus på likestilling og ikke-diskriminering til offentlige myndigheter, private virksomheter og frivillige organisasjoner. Senteret jobber ut ifra et bredt likestillingsperspektiv og tilbyr forskningsbasert kunnskap og veiledning innenfor diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og LHBTIQ.

Vi hjelper deg med å få et helhetlig likestillingsperspektiv! Trykk på tjenestene nedenfor for å se hva vi tilbyr, eller ta kontakt dersom du ønsker et tilbud eller for nærmere informasjon: post@senterforlikestilling.org

Hvert år arrangerer Senter for likestilling i samarbeid med andre aktører spennende og aktuelle arrangementer, som for eksempel fagdager, seminarer og konferanser relatert til likestilling og ikke-diskriminering. Vi er en naturlig samarbeidspartner innenfor diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, LHBTIQ og urfolk/nasjonale minoriteter og vi har et stor nasjonalt og nordisk nettverk. Ønsker du å tilby dine ansatte kompetanseheving gjennom en fagdag eller workshop, eller være med å sette dagsordenen gjennom en konferanse, ta gjerne kontakt med oss for et tilbud eller et samarbeid.

Senter for likestilling holder kurs om temaer knyttet til likestilling- og diskriminering. Våre kurs tilpasses deres behov, og kan vare fra en time til et heldagskurs. Kursene er interaktive og legger særlig vekt på dialog- og refleksjonoppgaver. Målgruppen inkluder blant annet offentlige- og private virksomheter og institusjoner, frivillige organisasjoner og fagforeninger.

Senter for likestilling har siden 2018 hold HMX-kurs mot seksuell trakassering. Fokuset er spesielt rettet mot hvordan man kan forebygge seksuell trakassering i arbeidslivet, men det er like relevant for for eksempel utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Les mer om kurset her. I løpet av 2019 har vi også holdt kurs om normkritikk og mangfold og likestilling som verdiskapende.

Senter for likestilling tilbyr engasjerende og informative foredrag innenfor et bredt spekter av aktuelle temaer relatert til likestilling og ikke-diskriminering.

I samarbeid med forskningsmiljøet ved Universitetet i Agder og Agderforskning tilbyr vi kartlegging, forskning og utredning relatert til likestilling og ikke-diskriminering.

Senter for likestilling tilbyr kompetanseheving og prossessveiledning til offentlige myndigheter, privat virksomheter, og frivillige organisasjoner i deres arbeid med likestilling og ikke-diskriminering. Eksempler inkluderer veiledning til å utvikle strategi- og styringsdokumenter, informasjonsmaterial eller arrangementer og undervisning i lovverket og likeverdige offentlige tjenester (LOFT).

Likestillingsforum
Senter for likestilling arrangerer flere Likestillingsforum hvert halvår. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte. Likestillingsforum som er åpent for alle. Informasjon om kommende Likestillingsforum blir lagt ut på våre nettsider, og blir også sendt ut via senterets nyhetsbrev. Ta kontakt om du ønsker å få informasjon om forumet.

Forskerforum
Senter for likestilling arrangere flere Forskerforum hvert halvår hvor inviterte forskere presenterer sin forskning. Målgruppen er forskere, stipendiater og masterstudenter. I disse forumene presenterer en eller flere forskeres deres forskning med påfølgende dialog mellom tilhørere og innleder. Til forskjell fra likestillingsforum som er åpent for alle, er forskerforum forbeholdt forskere/stipendiater/masterstudenter. I forskerforum får man mulighet til å presentere noe man har lyst på innspill på, og det er også mulig å sende ut noe skriftlig i forkant dersom man ønsker det. Formålet med forskerforum er å skape en base for forskerne hvor de kan knytte kontakter, få tips til arbeidet, og selv gi tips til andre. Informasjon om kommende Forskerforum blir lagt ut på våre nettsider, og blir også sendt ut via senterets nyhetsbrev. Ta kontakt om du ønsker å få informasjon om forumet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no