Tre år med kontroll av kommuners likestillingsredegjørelser

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utgitt en rapport som oppsummerer deres erfaringer etter kontroll av 160 likestillingsredegjørelser fra til sammen 86 kommuner. Kontrollene ble foretatt i årene 2007-2009, men redegjørelsene gjaldt for årene 2006-2008. Rapporten omhandler bare erfaringer med kontroll av rapporteringen på kjønnslikestilling.

Last ned rapporten fra LDOs nettsider ved å klikke på bildet under.

Bilde av rapportens fremside

Last ned rapporten ved å klikke på bildet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no