UiA viser mangfold

UiAs annonse i magasinet "Mangfold i næringslivet"Magasinet ”Mangfold i næringslivet” ble distribuert sammen med Dagens Næringsliv på Kvinnedagen 8.mars. Målet med magasinet var å presentere norske bedrifter og organisasjoners satsing på kvinner og mangfold i næringslivet.

Universitetet i Agder disponerte hele baksiden av dette magasinet, og benyttet anledningen til å profilere UiAs bevisste holdning til å fokusere på kompetanse og kvalitet uansett kjønn, nasjonalitet og funksjonsevne. Senter for likestilling var bidragsyter under utarbeidelsen av annonsen.

Hele magasinet kan du lese på Magnet Medias nettsider.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no