Ulla-Britt Lilleaas publisert i tidsskrift for kjønnsforskning

Forskningsleder ved Senter for likestilling Ulla-Britt Lilleaas har fått en artikkel publisert i tidsskrift for kjønnsforsknings nyeste hefte. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Pia Ingrid Fivel og har tittelen For mye av det gode? - Kvinners involvering i menns helse og sykdom.

 

Du kan opprette ett abonnement på tidsskrift for kjønnsforskning på kilden forskningsrådet sine hjemmesider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.