Ulla-Britt Lilleaas publisert i tidsskrift for kjønnsforskning

Forskningsleder ved Senter for likestilling Ulla-Britt Lilleaas har fått en artikkel publisert i tidsskrift for kjønnsforsknings nyeste hefte. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Pia Ingrid Fivel og har tittelen For mye av det gode? - Kvinners involvering i menns helse og sykdom.

 

Du kan opprette ett abonnement på tidsskrift for kjønnsforskning på kilden forskningsrådet sine hjemmesider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no