Undersøker seksuell trakassering av studenter som er i obligatorisk praksis

Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger skal sammen med Høgskulen på Vestlandet undersøke omfanget av seksuell trakassering av studenter som er i praksis. I desember fikk utdanningsinstitusjonene midler til å inngå forskningssamarbeid fra Universitets- og Høgskole nettet Vest. Prosjektet innebærer et pilotprosjekt som skal ende med en publisert artikkel. Spørreundersøkelsene er utviklet og sendes ut til tre klasser på sosionom og sykepleiestudiet ved UiA.

– Vi vet at studenter opplever seksuell trakassering fra pasienter og brukere når de er ute i obligatorisk praksis i sykepleie, vernepleie- og sosionomstudiene. Vi ønsker å vite mer om hvor mange dette angår og hva som kan gjøres for å forhindre det. For det skal være trygt å være student, sier Åsta Lovise Einstabland, leder for Senter for likestilling.

I tillegg skal prosjektet generere til en søknad om midler fra Norge Forskningsråd til et treårig hovedprosjekt. I mars møttes prosjektgruppa til en todagers nettverkssamling for en siste gjennomgang av utkast til FINNUT søknaden som sendes til Norges Forskningsråd innen 10.april.

Prosjektet ble presentert for 100 deltakere fra offentlig og privat sektor på seminaret "Seksuell trakassering i akademia", som ble avholdt på UiA den 28.mars i regi av Senter for likestilling. Fredrik Bondestam fra Sekretariatet for genusforskning ved Gøteborg Universitet var en av de som deltok som foredragsholder. På seminaret la han frem rapporten om seksuell trakassering i akademia - en internasjonal forskningsoversikt.  

KHRONO avis har publisert en nyhetssak om prosjektet. Klikk her for å lese hele saken.

FOTO: Arne Martin Larsen. Fra venstre: Åsta Lovise Einstabland, leder av Senter for likestilling og Claudia Klostergaard Rådgiver prosjektrådgiver ved senteret.

Publisert 08.april 2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no