Fafo 2011:34 – Undersysselsetting og ufrivillig deltid

Fafo har kommet med en ny rapport: 'Undersysselsetting og ufrivillig deltid: varighet og veien videre',  rapporten viser blant annet at fler kvinner enn menn rammes av ufrivillig deltidsarbeid og undersysselsetting.

Omtale fra utgiver:
Undersysselsetting og ufrivillig deltid er en utfordring for den enkelte som opplever det, for samfunnsøkonomien og for velferdsstaten. I denne rapporten stiller vi følgende spørsmål: Hvor lenge er sysselsatte undersysselsatt eller ufrivillig deltidssysselsatt? Hva skjer med de som beveger seg bort fra undersysselsetting og ufrivillig deltid? Får de lengre arbeidstid, endrer de oppfatning om behovet for å ha en lengre arbeidstid eller går de ut av arbeidslivet?

Rapporten beskriver variasjon mellom ulike grupper av sysselsatte, kvinner og menn, unge og eldre, og personer med kort og lengre utdanning. Videre berøres betydningen av ansiennitet på arbeidsplassen, arbeidstidsordning, næring og yrke. For å bestille rapporten se fafo.no eller last ned pdf versjon her.

Utgivelsesår: 2011
Utgiver: Fafo
Sider: 69

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no