Unge jenter sliter med livskvaliteten

- Jenter har et mer negativt kroppsbilde enn gutter. De er mindre fornøyde med seg selv, sier forsker Kristin Haraldstad.

Kristin Haraldstads doktorgradsstudie viser at livskvaliteten oppleves som lavere hos ungdom i alderen 16-18 år enn hos yngre barn. Jenter rapporterer lavere livskvalitet enn gutter, og negativt kroppsbilde ser ut til å være en viktig forklaring.

Haraldstad har undersøkt helserelatert livskvalitet og smerter hos barn og ungdom i alderen 8-18 år. Resultatene fra denne studien viser at alderen 16-18 år er en sårbar fase i barns oppvekst, og barna i denne aldersgruppen rapporterer om lavere livskvalitet enn de yngre barna. Jentene sliter mest, og rapporterer i gjennomsnitt lavere livskvalitet enn gutter. Studien viste også at det er lite samsvar mellom barnas og foreldres vurdering av barnas smerter, noe som kan tyde på at foreldre i liten grad er klar over barnas plager.

Avhandlingen ble gjennomført som en del av en større studie, det europeiske KIDSCREEN prosjektet som er et prosjekt i forlengelsen av EUs rammeprogram ”Quality of Life and Management of Living Resources.” I den norske delen av prosjektet deltok 1238 barn samt deres foreldre.  Spørreundersøkelsen ble gjennomført på 20 skoler i Østlandsområdet.

Les mer på Kildens nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no