Utfordret morsrolle og utfordrende faderskap?

Last ned program for dagen her. Foto: www.gimborn.at

Last ned program for dagen her. Foto: www.gimborn.at

Debatten om morsrollen og mors arbeidsdeltakelse er fremdeles høyaktuell. På dette seminaret presenteres noen problemstillinger og resultater som springer ut fra nasjonal og lokal familieforskning, med et særlig blikk på morsrollen.
- Hva er den moderne morsrollen?
- Hvorfor vekker spørsmålet om mors arbeidsdeltakelse så stor engasjement?
- Hvilken rolle spiller mødre i barns hverdagsliv?
- Hva med fedrene, hvilken rolle har de?

Anne Lise Ellingsæter er professor i sosiologi ved Universitet i Oslo, og har over lang tid forsket på velferdsstat, kjønn, familie og arbeidsliv. Hun har skrevet flere bøker og vitenskapelige artikler, og er blant annet medredaktør for boka Velferdsstatens familier som ble utgitt høsten 2012.

May-Linda Magnussen er forsker og stipendiat i Agderforskning, og jobber med en doktorgrad om menns forsørgelse. Hun har i flere år jobbet med problemstillinger knyttet til kjønn og likestilling på Agder, og har vært sentral i den regionale likestillingsdebatten. May-Linda har skrevet et av kapitlene i boka Velferdsstatens familier.

Randi Wærdahl er seniorforsker i Agderforskning, der hun blant annet har jobbet med et prosjekt om barns levekår og hverdagsliv. Hennes doktorgrad handler om barn og forbruk, og hun har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler barns oppvekst og barndommens betingelser. 

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Norsk sosiologforening, Agderforskning, Senter for likestilling og Universitetet i Agder. 

Dato: Mandag 27. mai kl. 12-15
Sted: Universitetet i Agder rom B2002
Påmeldinghttps://eras.uia.no/reg.php?id=840

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no