Utlysning av prosjektmidler knyttet til aktivitets- og rapporteringsplikten

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil i samarbeid med hovedorganisasjonene i arbeidslivet stimulere til økt innsats i arbeidslivet for å fremme likestilling på grunn av kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Det lyses derfor ut midler til prosjekter som kan bidra til god oppfyllelse av aktivitets- og rapporteringsplikten etter likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å følgje opp Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009 – 2012.

SØKNADSFRIST: 8. mars!

Hent utlysningsteksten og søknadsskjema her

Dokumentene finner du i listen - se dato.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no