Utlysning av prosjektmidler til tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lyser for andre år på rad ut 1,7 mill kroner til tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet. Tiltaket er et samarbeid med partene i arbeidslivet, og ledd i arbeidet med å følge opp Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009 - 2012.

Offentlig og private arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner kan søke om midler til å iverksette tiltak for å fremme likestilling i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, alder, seksuell orientering og etnisitet, religion mv. Frivillige organisasjoner og stiftelser kan også søke om midler dersom det inngås partnerskap med bedrifter eller arbeidslivets organisasjoner om prosjektet. Søknadsfrist er 15. februar 2011.

Klikk her for å lese mer på regjeringens nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no