Utlysning av to mastergradsstipender!

KUN senter for kunnskap og likestilling lyser ut to mastergradsstipender for studenter som skriver om temaer som omfatter likestillings- og mangfoldsproblematikk, gjerne med perspektiver på dette som er virkemiddel i regionalt utviklingsarbeid.

http://www.kun.nl.no/no/aktuelt/kun-lyser-ut-stipend.586

Stipendet er på kr. 25 000,-, i tillegg vil det være to ukers arbeidsopphold i februar 2013. Her vil en disponere kontorplass i kontorfellesskap med rådgiverne på KUN.

Søknadsfrist 15. oktober 2012. Tildeling vil skje innen 1. november 2012.

I tillegg til en presentasjon av søker må søknaden inneholde en kort presentasjon av oppgaven og hvor langt du har kommet i skriveprosessen og en bekreftelse fra institusjonen du er knyttet til. Som gjenytelse ønsker KUN en kopi av oppgaven til vårt bibliotek.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til KUN senter for kunnskap og likestilling, post@kun.nl.no med "stipendsøknad 12" i emnefeltet.

For mer informasjon kontakt Mari Wattum på mari.wattum@kun.nl.noeller tlf 75 77 90 50.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no