UTRAD-patruljen

UTRAD-patruljen er et delprosjekt under Fritt Valg, og er et prosjekt i Aust-Agder fylkeskommune.

UTRAD-patruljen ble etablert med to grupper med tre lærlinger/unge fagarbeidere i hver: Tre jenter som er/utdanner seg til å bli anleggsmaskinførere og tre gutter som er/skal bli helsefagarbeidere. Patruljen deltar på oppdrag som yrkesveiledning/rekruttering på utdanningsmesser og erfaringsspredningkonferanser.

I søkertallene til videregående skole for 2010 viser tallene en stor økning av gutter som søker helse- og sosialfag. Kanskje skyldes dette nettopp UTRAD-patruljen...?

Les mer her: http://www.frittvalg.no/Article.aspx?m=61&amid=252

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no