Utredninger – NOU

Her finner du lenke til aktuelle utredninger. Klikk på bildene under for å gå til nedlasting.

 

Norges Offentlige Utredninger

NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Likestillingsutvalgets rapport om likestilling i Norge, del 2.

NOU 2011-18 Struktur for likestilling. Del 1 av Likestillingsutvalgets (også kjent som Skjeie-utvalget) rapporter om likestilling i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2011:7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no