Velkommen til KJØNNSFORSKNING NÅ! 26-27 oktober 2009 i Tromsø


Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, KVINNFORSK, ved Universitetet i Tromsø, inviterer til KJØNNSFORSKNING NÅ! 2009. På denne årlige møteplassen for kjønnsforskere forsøker vi å ta temperaturen på den pågående kjønnsforskninga i Norge i dag. Deltagerne bestemmer derfor i stor grad konferansens innhold og retning, og det vil bli en veksel mellom hovedinnledere og deltagerbaserte seminarer.

Plenumsinnlegg:

Unni Langås - professor UiA/leder programstyret NFR’s Kjønnsforskningsprogram
Abort i litteraturen. Et tema i forandring.
Hun vil med utgangspunkt i forskning snakke om kroppens betydning i norsk litteratur og belyse aborttemaet slik det har vært behandlet litterært i det 20. århundre.
Som leder av programstyret i Kjønnsforskningsprogrammet vil hun også i løpet av konferansen informere litt mer generelt om kjønnsforskningsfeltet i Norge

Med fler..

Endelig program vil foreligge etter påmeldingsfristens utløp 5. oktober, og oppdateres fortløpende

Mer informasjon: http://www2.uit.no/www/ansatte/organisasjon/forskning/artikkel?p_document_id=119461&p_dimension_id=88183

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no