Velkommen til oss

Daniel er utdannet filosof med spesielt fokus det relasjonelle og mellommenneskelige. Tidvis har omsorgsetikk og feministisk teori vært sentrale tema, og nå skriver han masteroppgave om kjærlighet. Hans overordnende prosjekt er å vise hvordan et gjennomtenkt standpunkt kan gi nye og berikende perspektiver på livet. Arbeidet for økt likestilling er i den sammenheng et viktig moment for at vi som medmennesker kan vise hverandre tilstrekkelig verdighet og respekt. Målet er at alle skal kunne leve ut sine autentiske liv. Han ser frem til å dele innsikter fra hans faglige bakgrunn og komme med sine perspektiver for å øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold.

Daniel er ansatt i en 50% stilling våren 2021 og vil jobbe med Elanor Halvorsen Brendmo i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no