Vellykket nettverkssamling

Prosjektleder for likestilte kommuner, Goro Ree-Lindstad med hovedinnleder for dagen, Marie Trollvik fra Sveriges kommuner och landsting.

Prosjektleder for "Likestilte kommuner" Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret på Hamar med hovedinnleder for dagen, Marie Trollvik, fra Sveriges kommuner och landsting.


Teksten ble først publisert på likestillingssenterets nettsider; http://www.likestillingssenteret.no/

Onsdag 13. mars arrangerte Likestilte kommuner nettverkssamling for deltakerkommunene i kommuneprogrammet.

Som hovedinnleder på nettverkssamlinga var vi så heldige å få Marie Trollvik til å innlede om Smart økonomi. Trollvik har vært leder forProgram för hållbar jämställdhet som svenske KS, SKL, i perioden 2008-2013. Smart økonomi er en måte å kalkulere de økonomiske effektene av satsing på likestilling, for å få fram samfunnets likestillingsgevinster. Du kan lese hele rapporten om Smart økonomi her: Smart ekonomi.

Sirdal og Farsund kommuner presenterte sine prosjekt om heltidskultur, Ulstein kommune presenterte sitt prosjekt og KUN senter for likestilling delte erfaringer fra de ti Likestilte kommuner som de veileder.

Alle de sju deltakerkommunene i Likestilte kommuner fra Vest-Agder møtte opp. Det er Farsund, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Marnardal og Sirdal som veiledes av Likestillingssenteret og Senter for likestilling.

I tillegg var Hærøy, Bergen og Karasjok kommuner, som veiledes av KUN senter for kunnskap og likestilling med på samlinga.

Torsdag 14. mars arrangerte Likestillingssenteret en nettverkssamling for kommunene i Oppland som deltar i kommuneprogrammet, Skjåk og Lillehammer kommune, samt Oppland fylkeskommune.

Om kommuneprogrammet Likestilte kommuner
Likestillingssenteret har fått i oppdrag fra BLD/Bufdir å lede og gjennomføre programmet Likestilte kommuner for perioden 2012-2014. Det gjennomføres utviklingsprosjekter om likestilling i kommunal politikk og tjenester. Senter for likestilling og KUN senter for kunnskap og likestilling er underleverandører. Likestilte kommuner er ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for kjønnslikestilling, Likestilling 2014, og omtales slik: Regjeringen vil utvikle et eget program for likestilte kommuner. Programmet har til hensikt å øke kompetansen og innsatsen for integrering av likestillingsperspektivet i kommunal politikk og tjenester.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no