Vellykket re-lansering og presentasjon på forskerforum

Forskerforumet ble presentert i sin nye drakt torsdag 15. mars da  sykepleier Thomas Westergren, nå prosjektleder Fritt Valg, 10-årssatsningen for likestilling på Sørlandet, presenterte sin masteroppgave "Kjønnede praksiser: om maskulinitet, helse, livskvalitet og astma hos tenåringsgutter".

 

Thomas forklarer hva som bør gjøres for guttene med astma.

Thomas stilte spørsmålet om hvordan disse guttene gjør kjønn, 'doing gender', og knyttet dette til etnometodologien i forhold til hvordan guttene fortolker seg selv på en sosialt akseptabel måte, og skaper sammenheng og mening. Thomas trakk veksler på Bourdieu's praksisteori med fokus på bl.a. kroppsliggjorte vaner/praksis, hvordan praksis skapes når habitus møter ett felt, selvrefleksjon og doxa. Målet med oppgaven var å beskrive deres praksiser som gutter og kronisk syke, og legge et grunnlag for at helsepersonell kan forstå, og bedre hjelpe denne gruppen.

Thomas konkluderte at guttene representerte ett sett av kroppslige vaner og hverdagsfilosofi som både harmonerer, og kommer i konflikt med medisinske anbefalinger.
Gjørendet av kjønn er dypt integrert med deres kropp, liv, helse og sykdom. Derfor anbefaler han helsepersonell å jobbe med å forstå og akseptere guttenes vaner, veilede dem til å identifiserer hva de ubevisst tar for gitt, og utforske akseptable forandringsskritt.

Siden dette er et forskerforum ble det også mye fokus på videre studier og hva studien kan brukes til. I tråd med forskerforumets form gikk diskusjonen rundt forskningen, analysene og metodene. Forumet skal også åpne for at stipendiater, studenter, og forskere skal få tips og innspill til sin egen forskning, og deltakerne på dette forumet ble så ivrige på dette punktet at vi faktisk måtte holde på en ekstra halvtime.

Diskusjonen gikk friskt på forskerforum, og både SL og deltakerne fikk gode innspill.

 

 


Vi takker Thomas og deltakerne for ett interessant forum, og gleder oss til det neste!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no