Likestillingsparadoks på Agder

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Fedrelandsvennen har i senere tid satt fokus på ulike likestillingsutfordringer i Agder. På den ene siden kommer det fram at flere kvinner jobber heltid nå i både Aust- og Vest-Agder. På den andre siden rapporteres det om at Vest-Agder ligger på topp når vi ser på antall barn med kontantstøtte, mens Aust-Agder ligger på samme nivå som gjennomsnittet for hele landet.

  Lørdag 2. august rapporterte Fedrelandsvennen at drøyt 62 prosent av norske, yrkesaktive kvinner i Norge jobber full stilling. I Aust-Agder er tallet 53,3, mens det i Vest-Agder nå er 52,3 prosent. Det er en utvikling siden 2006, hvor begge var under 50 prosent (Fedrelandsvennen 02.08. 2014). Uken etter kom førstesideoppslaget om en ny undersøkelse gjennomført av NAV. Undersøkelsen viser relativt store geografiske forskjeller når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av ettåringer per fylke. Høyest i landet er Vest-Agder med 61 prosent, mens Aust-Agder ligger på 51 prosent (Fedrelandsvennen 06.08.2014). Til tross for de slående tallene sier ikke studiene noe om hvorfor det er slik, eller hvordan arbeidsdeltakelse og uttak av kontantstøtte kan henge sammen. Det er likevel grunn til å tro at dette kan ha sammenheng med at regjeringen i fjor bevilget 340 millioner kroner mindre til barnehager i år, fordi de antok at økt kontantstøtte ville gi færre søkere til barnehagene (abcnyheter.no 21.05.2014). I tillegg kan vi anta at kutt i pappaperm også kan påvirke kvinners yrkesdeltagelse og villighet til å ta ut kontantstøtte. I Regionplan Agder 2020, er et av hovedtiltakene å prioritere tiltak som øker kvinners yrkesdeltakelse og satse på kvinnelige ledere i både privat og offentlig sektor. Undersøkelsene viser derimot at både Vest- og Aust-Agder går i motsatt retning av planen, til tross for at yrkesaktiviteten har økt noe. Forskjellene mellom Aust- og Vest-Agder er likevel påfallende når det gjelder uttak av kontantstøtte, og bør undersøkes nærmere. Senter for Likestilling etterlyser derfor mer regionspesifikk forskning som går i dybden på tematikken.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no