Vi gratulerer May-Linda Magnussen med disputas

May-Linda Magnussen er Cand.polit i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, forsker ved Agderforskning og god kollega til Senter for likestilling.  Onsdag 25. november disputerte og forsvarte hun avhandlingen «Familieforsørgelse i menns hverdag» på Universitetet i Oslo.

Kort sammendrag av avhandlingen:

«Mye ligger til rette for likestilt forsørgelse i kjernefamiliene i dagens Norge. Likevel er menn fremdeles langt oftere enn kvinner hovedforsørgere i slike familier. Denne manglende likestillingen er innhyllet i en bemerkelsesverdig taushet, og verken kvinne-, kjønns- eller mannsforskningen har i særlig grad utforsket erfaringene til menn som er familiens hovedforsørgere. Dermed har vi ikke sett at det å være familiens hovedforsørger kan romme mer enn å jobb og tjene mest. Ei heller har vi sett at det å jobbe og tjene mest kan forstås som arbeid for et fellesskap, og ikke kun som penger, karriere og makt for individet. Ikke minst har kvinners bidrag til manglende likestilling i kjernefamilien blitt lite synlige.»

Les mer om avhandlingen her: Menn og likestilling

Magnussen har tidligere hatt innlegg på forskerforum om funn fra avhandlingen «Familieforsørgelse i menns hverdag». Du kan lese sammendrag fra innlegget her: Menns forsørgelse

 

Vi gratulerer May-Linda med disputasen. Hipp hipp hurra for deg!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.