Vi gratulerer May-Linda Magnussen med disputas

Foto: Åsta Lovise Einstabland

Foto: Åsta Lovise Einstabland

May-Linda Magnussen er Cand.polit i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, forsker ved Agderforskning og god kollega til Senter for likestilling.  Onsdag 25. november disputerte og forsvarte hun avhandlingen "Familieforsørgelse i menns hverdag" på Universitetet i Oslo. Kort sammendrag av avhandlingen: "Mye ligger til rette for likestilt forsørgelse i kjernefamiliene i dagens Norge. Likevel er menn fremdeles langt oftere enn kvinner hovedforsørgere i slike familier. Denne manglende likestillingen er innhyllet i en bemerkelsesverdig taushet, og verken kvinne-, kjønns- eller mannsforskningen har i særlig grad utforsket erfaringene til menn som er familiens hovedforsørgere. Dermed har vi ikke sett at det å være familiens hovedforsørger kan romme mer enn å jobb og tjene mest. Ei heller har vi sett at det å jobbe og tjene mest kan forstås som arbeid for et fellesskap, og ikke kun som penger, karriere og makt for individet. Ikke minst har kvinners bidrag til manglende likestilling i kjernefamilien blitt lite synlige." Les mer om avhandlingen her: Menn og likestilling Magnussen har tidligere hatt innlegg på forskerforum om funn fra avhandlingen "Familieforsørgelse i menns hverdag". Du kan lese sammendrag fra innlegget her: Menns forsørgelse   Vi gratulerer May-Linda med disputasen. Hipp hipp hurra for deg!
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no