Ledig stilling i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Teksten er hentet fra jobbnorge.no

Rådgiver

Søk stillingen

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Senter for likestilling, Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som rådgiver for en periode på to år med mulighet for inntil ett års forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Senteret er knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 120 tilsatte og er organisert i en fakultetsadministrasjon, 4 institutter og en EVU-enhet.

Universitetet i Agder ved Senter for likestilling har fått i oppdrag å utvikle kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Bakgrunnen for dette er resultater knyttet til forskningsrapporter om skeives levekår i Agder. Det er behov for økt satsning på fagfeltet knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for å skape et bedre faktagrunnlag, for å heve kunnskapsnivået og samtidig sørge for større åpenhet og toleranse i Agder. Vi søker nå en kollega som vil ha hovedansvaret for den utadrettede kursvirksomheten ute i Agder-kommunene.

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold skal reflekte et mangfold av befolkningen, og at et mangfold av minoritetserfaringer er en ressurs.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til at kompetanseenheten er en aktiv pådriver for økt kompetanse i regionen
 • planlegge og gjennomføre opplæring/kurs på kjønns- og seksualitetsmangfold
 • sikre en kontinuerlig utvikling og oppdatering av kurs og seminarer
 • bistå i planlegging og gjennomføring av faglige og sosiale arrangementer i kompetanseenheten
 • produsere og oppdatere innhold på kompetanseenhetens nettsider

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis helsefaglige eller samfunnsvitenskapelige fag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold
 • relevant arbeidserfaring (frivillig arbeid teller også med her)

Ønskede kvalifikasjoner

 • god samfunnsforståelse
 • erfaring med å fremme arbeid med mangfold og likestilling
 • erfaring med å holde kurs/foredrag, eller annen relevant pedagogisk kompetanse
 • erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • evne til å skape relasjoner og å bygge nettverk
 • evne til å ta initiativ og å være nytenkende
 • gode samarbeidsevner
 • selvstendig, fleksibel og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • mulighet for personlig og faglig utvikling
 • godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • fleksibel arbeidstid og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 19.500, kode 1434 rådgiver, kr. 490.600 – 535.200. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 22.02.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • leder for Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold og seniorrådgiver Elanor Halvorsen Brendmo, tlf. 97 14 44 12, e-post elanor.brendmo@uia.no
 • leder ved Senter for likestilling og seniorrådgiver Åsta Lovise Einstabland, tlf. 90 93 88 56, e-post asta.l.einstabland@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Søk stillingen 

 

Søknadsfrist

22. februar 2021

Kommune

Kristiansand

Omfang

Heltid

Varighet

Engasjement

Arbeidsste

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no