Vi tilbyr: HMX – Kurs mot seksuell trakassering

HVORDAN ARBEIDE MÅLRETTET FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ MED MINDRE RISIKO FOR SEKSUELL TRAKASSERING?

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering gjennom å:

  • Gjennomgå lovverk, roller og normer
  • Identifisere risikosituasjoner og risikogrupper
  • Enes om klare grenser og varslingslinjer
  • Skape et tryggere arbeidsmiljø

Kurset kan holdes for hele arbeidsplassen, for ledelsen, eller for HR og tillitsvalgte, og kan vare fra to timer til en hel dag. Vi bruker relevante caser og engasjerende oppgaver, med fokus på konkrete løsninger og gode rutiner.

HMX-kurset er utviklet av de fire likestillingssentrene i Norge, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy kurset til din arbeidsplass. kurs@hmx.no

Last ned hele HMX brosjyren vår

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no