Vi utvider ressursbanken!

Som vi nevnte i tidligere nyhet  jobber professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senteret med Wencke Mühleisen (UiS) og Lise Langåker(HSH) på et "Kjønn i akademia" prosjekt. I den forbindelse utvider vi nå vår ressursbank for likestilling til å også inkludere temaet "kjønn i akademia".  Vi vil også bygge ut ressursbanken videre med tema "maskuliniteter i forsvaret", da dette er ett annet prosjekt Ulla-Britt jobber med.

Vi håper dere finner stoffet vi har lagt ut interessant, og kom gjerne med tips på lesestoff som dere selv synes er spennende.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no