VIKTIG MELDING – “Nå er det hennes tur”

Førstkommende søndag, 20.oktober går en av årets viktigste begivenheter av stabelen, nemlig tv-aksjonen «Nå er det hennes tur». Inntektene går til CARE Norge, som arbeider for å hjelpe kvinner i de fattigste landene i verden. Senter for Likestilling er en del av den lokale aksjonskomiteen, og anser det som en viktig oppgave å promotere tv-aksjonen, og skape bevissthet og engasjement rundt dette. Senteret har fremmet TV-aksjonen på blant annet Arendalsuka og gjennom sine nettverks kanaler, og ønsker å fremheve aksjonen som en anerkjennelse om at kvinner er de som rammes hardest av fattigdom. Ved å løfte kvinner, løfter man familier - og dermed hele samfunn.

 

Hennes kropp, hennes stemme, hennes penger

Her til lands er debatten og engasjementet rundt likestilling mellom kjønn og kvinners rettigheter mer aktuell enn aldri før. Kvinner eier mindre enn menn, og det oppfordres til å investere i både aksjer og eiendom. Vi kan ikke styre verden dersom vi ikke eier den, er slagordet. Også bunadsgeriljaen står på barrikadene. Sykehus legges ned og sentraliseres. Dette svekker fødselstilbudet til mange. Man må reise langt, tryggheten svekkes, og risikoen øker. Selvbestemt abort er et forhandlingskort, og nye regler har gitt et tilbakeslag for kvinners rettigheter. Biler, mobiltelefoner og medisiner er utviklet for å tilpasse menn – kvinner ble ikke med i forhandlingen, og ble derfor ikke tatt med i beregningen. Selv om det umiddelbart kan virke absurd å problematisere vårt privilegerte samfunn i en slik sak, er flere av utfordringene kvinner møter av samme art, selv om det er på en helt annen skala.
Formålet med å trekke inn dette, er ikke å sammenligne, men å engasjere.

 

Kvinner er de mest utsatte i fattige land

Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. Midlene fra tv-aksjonene skal gå direkte til å hjelpe kvinner i noen de fattigste områdene i verden. Her er det vanlig at det er gutter som blir sendt på skole. Kvinner havner uten utdannelse og inntekt, og eier sjeldnere land og eiendom. De er oftere utsatt for vold i familien og i samfunnet ellers. Kvinner blir gravide og føder, noe som medfører en rekke helse komplikasjoner. I de fattige områdene utgjør dette en risiko - en risiko som også øker ved at kvinner har liten påvirkningskraft på hvor mange barn de får. CARE jobber for å bedre helsetilbudet og omstendighetene rundt graviditet. I tillegg til fokus på kvinner og familie, gir de seksualundervisning for å spre faktainformasjon om seksualitet og helse, som kan bidra til at kvinner gis mulighet til selvbestemmelse rundt antall barn. Dette innebærer derfor også å undervise og informere menn, som påvirker holdninger som kan resultere i at kvinner kan ta selvstendige valg.

CARE jobber ved å bruke de lokale som kjenner forholdene i disse utsatte områdene. De samarbeider med allerede eksisterende organisasjoner som jobber mot samme mål, bruker lokal kunnskap til å bygge opp lokal kunnskap, og i tillegg løfte enkeltmennesker. Et eksempel på sistnevnte er en kvinne fra Burundi som ble aktiv i politikken etter at CARE løftet fram og hjalp henne med arbeidet hun gjorde. Kvinnen jobbet for å skaffe mais og kornmalere til små landsbyer. Det å male mel av korn var ansett som kvinnearbeid, og veldig tidkrevende. Kvinner ble tatt ut av andre ting, som for eksempel skole, for å gjøre dette. Tiltaket med å skaffe mais- og kornmalere frigjorde da tid kvinner kan bruke til, blant annet, å utdanne seg.

 

Hennes kropp, hennes valg – kurs mot vold for nygifte

I tillegg til å jobbe for kvinners omstendigheter rundt seksualitet, graviditet og helse, engasjeres også menn, blant annet i kampen mot vold. De holder kurs for nygifte for å lære dem at det for eksempel ikke er bra å slå kona. I en historie fra Niger, forteller en mann om egen oppvekst som var preget av vold. Volden ble med videre til hans egen familie som voksen, fordi han tenkte det var slik det var. Da han kom på kurs med CARE, oppdaget han at det ikke trenger å være slik. Han var bare «vant» til at det var slik. Nå jobber hans selv aktivt sammen med CARE i kampen mot vold.

 

Hennes stemme, hennes drømmer – la kvinners stemme telle

CARE jobber for kvinners politiske deltakelse og lederutvikling, gjennom å lære dem om tale og -forhandlingsteknikk for å drive aktiv politikk, og for å forberede dem til lokale valg når de stemmer som kandidater. Et annen viktig område er fokus på kvinners rolle i beredskapsarbeid. Siden kvinner er de som er mest utsatt under katastrofer og kriser, er det også viktig at kvinner er en del av planleggingen. De kjenner situasjonen sin best, og de bør derfor være involvert på forhånd, slik at de ikke blir glemt – beredskapsarbeidet blir ellers svekket fordi menn ikke tenker på hva som er best for kvinner – et nokså velkjent fenomen i mange andre deler av verden, også referert til som ‘the gender data gap’. Kvinner må være med i diskusjoner og avgjørelser for å kunne påvirke på sin egen velferd og framtid, spesielt i de fattigste landene, for å unngå at det kun er menns interesser som blir resirkulert.

 

Hennes penger – ressurser til seg og sine, et samfunnsløft

Som et viktig tiltak, bidrar CARE med å lage spare- og lånegrupper. Disse fungerer som en liten sparebank hvor kvinner fra lokalsamfunnet samles. Her blir de blir enige om regler, og låner og sparer seg imellom. Dette kan skape mer trygghet. Kvinner har i utgangspunktet ikke tilgang til penger og land, og mange får heller ikke lov av mannen til å eie land og penger. I lånegruppene er målet å støtte med opplæring til å lese, skrive og regne, slik at de i lengden bli selvdrevne og uavhengige. Ved å gi dem muligheten til å være økonomisk uavhengig og bruke den kapasiteten de har – blir dette en gevinst for landet. I tillegg til sparegrupper ønsker CARE kvinner inn i verdikjeden. Det gis kurs i forretningsdrift og opplæring i foredling av landbruksvarer. Her lærer kvinner å lage korn til mel, mel til pasta, og pasta som blir til matretter som kan selges. Å få startet en restaurant ville for eksempel gi økonomisk trygghet. Fra disse gruppene kan det springe ut andre organisasjoner. CARE skaper dialog mellom grupper og lokale politikere – spesielt på det økonomisk plan, slik at gruppene får mer tyngde bak seg, enn når de er enkeltpersoner.

Ditt bidrag til årets tv-aksjon kommer ikke bare kvinnene i disse landene til gode. Det gir også mer støtte til familiene. Så lenge det er familien som er kvinnens anliggende, er det kvinner som vet hva de trenger for å få det bedre. Familiene utgjør samfunnet, og samfunnene utgjør landet. Derfor er det hennes tur.

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 16.10.2019

Senter for likestilling her under Arendalsuka 2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no