Vil du feire kvinnedagen?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet /BUFDIR) og Bistandsorganisasjonenes Likestillingsnettverk inviterer til feiring av Kvinnedagen.5marsfeiring Det vil bli holdt innlegg av Statsminister Erna Solberg og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Det vil også bli arrangert paneldebatt om FNs nye bærekraftsmål. Arrangørene byr også på kulturelt innslag og gratis frokost!   Tid: 08.30-12-00, 5. mars, 2015. Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram    
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no