Vil få kvinner til å jobbe mer

Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas, mener økt fleksibilitet ville fått kvinner ti å velge høyere stillingsbrøker og redusert sykefraværet

Dersom norske kvinner arbeider tre timer mer per uke, kan det gi en gevinst på 3400 milliarder kroner. Det tilsvarer halvparten av verdien av de oljepengene som brukes over statsbudsjettet hvert år. Det har arbeidsgiverforeningen Spekter regnet ut.

Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas, mener nøkkelen til å bevare velferdsstaten ligger i å få nordmenn til å jobbe mer. Dette kan gjøres ved relativt små grep, hevder Haukaas, og ett viktig tiltak vil være å få kvinner til å jobbe mer.

Les hele saken på Ukeavisen Ledelses nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no