Vold og overgrep

Torsdag 13.september (2012) skal vi i samarbeid med organisasjonen SISTERS holde ett seminar om Ungdom og likestilling; Seksuelle overgrep, voldtekt og trakassering, og i den forbindelse ønsker vi å bygge ut vår ressursbank med noen relevante linker om tema, og gi inspirasjon til både før- og etter- studier for deltakerne på seminaret. For seminarets skyld vil vi holde ressursene samlet på denne siden, men etter hvert vil vi legge til "Vold og Overgrep" som egen kategori i ressursbanken slik at hver og en av linkene blir søkbare. 
Klikk overskriftene i henvisningen under for å komme til de aktuelle nettsidene.

 

Vold og trakassering - LDO
LDO har her trukket frem lovverket og skisserer hvordan vold kan være ett resultat av mangel på likestilling: Menns vold mot kvinner, og hatkriminalitet rettet mot etniske minoriteter og mot personer på grunn av deres alder, funksjonsevne, religiøse tilhørighet eller seksuelle orientering, viser at vold også skjer med utgangspunkt i mangel på likestilling. Hatkriminalitet og rasistiske ytringer hindrer også likestilling mellom ulike grupper.

 Ministeriet for ligestilling og kirke
Likestillingsdepartementet i Danmark har lagt ut ressurssider på tema "Vold i nære relasjoner" som du kan finne på denne nettsiden.

 Landsorganisation af kvindekrisecentre - LOKK
Danskene har laget lærerike informasjonsfilmer om vold mot kvinner

REFORM - Ressurssenter for menn, om kjærestevold
Våre gode kolleger i reform jobber mye med vold, og har spesielt sett på dette med kjærestevold. Fra nettsiden:
Reform har gjennom flere år forebygget kjærestevold, og vi har gjennomført tiltak i de fleste av landets fylker. Reforms har fokusert på å forebygge kjærestevold gjennom to ulike aktivitetsformer:

  • Kunnskapsformidling via internett, foredrag og gruppesamtaler. Målgruppen er ungdommer generelt i f.eks. skoleklasser og idrettslag.
  • Terapi i form av individualsamtaler. Målgruppen er ungdommer som har kjærestevoldserfaring eller som er i faresonen for å utøve kjærestevold.
I tillegg er kartlegging av ungdommenes holdninger til vold en del av tiltakene.

 

 KVINFO - Unges partnervold overstiger de voksnes
F
ra nettsiden: Mange unge kvinder og mænd lever med volden tæt inde på livet. Unge kvinder mellem 16-29 år er f.eks. seks gange hyppigere end midaldrende kvinder udsat for vold. Den seneste rapport, Unge og kærestevold (2008), viser, at 12% af alle piger og 5% af alle drenge mellem 16-24 år har været udsat for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold af deres kæreste. I runde tal er der tale om, at knap 28.000 eller hver 8. unge kvinde, og ca. 12.000 eller hver 20. unge mand årligt udsættes for vold.

 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS
Fra nettsiden: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Også fra NKVTS:

  •  Undervisningsmateriale 
    På denne siden finner du ulikt kursmateriell, aktuelle publikasjoner, filmer m.m.
  • Rapport 2007:8 - Voldsutsatt ungdom i Norge
    Fra nettsiden: Rapporten viser resultatene fra en studie foretatt av NKVTS og Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Den baserer seg på ungdomsundersøkelsene i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark.  Rapporten beskriver forekomst av vold og seksuelle overgrep blant 15-åringer. Den tar også opp sammenhengen mellom selvrapportert utsatthet og sosioøkonomiske, geografiske og individuelle forhold.

Klikk for å laste ned pdf.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no