VRI-Agder satser også på kjønnsbalanse


I følge Nyhetsbrev VRI Agder satser prosjektet på kjønnsbalanse

Bakgrunnen for at VRI-Agder også har satt dette tema på dagsorden er at det i Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap blant kvinner (11. Februar 2008)
ble lagt frem 12 nye konkrete tiltak, et av disse berører Forskningsrådet og VRI; ”Ny kvinnesatsning i VRI programmet” (Virkemidler for regional innovasjon). Det bevilges i 2009 500 000 kroner til VRI prosjekter med formål å bedre kjønnsbalansen. Å få kvinner til å bli lenge nok i næringen til at de er etablert og åsikre dem et inntektsgrunnlag som er til
å leve av.

VRI Agder

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no