Women, power and politics Oslo 2013

14. og 15 .november 2013 arrangerte Forum for Women and Development (FOKUS) med flere samarbeidspartnere en stor konferanse i Oslo som gikk på tema kvinner, makt og politikk. 

Under finner du både program og rapport fra disse to dagene. Rapporten fremstiller alle innlederne fra konferansen, og gir deg mulighet til å lese hele taler, se bilder fra konferansen med mer. 

Conference Program WPPOslo

Final report from int. conference Women, Power and Politics

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no