Workshop med likestillings- og diskrimineringsombudet

LDO bilde

Senter for likestilling inviterer offentlige tjenesteytere til å delta på kurs med likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 21. august 2014.

  Fire nye diskrimineringslover kom i kraft 1. januar 2014. Disse fire lovene er: 1. Diskrimineringsloven om seksuell orientering 2. Likestillingsloven 3. Diskrimineringsloven om etnisitet 4. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Diskrimineringslov om seksuell orientering er en ny lov som gir et diskrimineringsvern for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. De tre andre lovene viderefører i hovedsak gjeldende rett, men vedtas på nytt på grunn av språklige og lovstrukturelle endringer. Kurset vil ta utgangspunkt i disse lovene og gi eksempler på hva dette har å si for det offentlige som arbeidsgiver og tjenesteyter. Vi vil også gå gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten for likestillings- og diskrimineringsområdet. Hvordan skal du rapportere? Hva plikter dere å gjøre? Hvilke tiltak finnes? Hvordan skal du sette opp statistikk på en tilfredsstillende måte? Program Kl. 10:00-12.00 Krav etter loven – hva er diskriminering? Konkrete eksempler og case Kl.12.00-13.00 Lunsj Kl. 13.00-15.30 Aktivitets- og redegjørelsespliktens 1-2-3. Slik sikrer vi systematisk likestillingsarbeid. Eksempler og case. Best utbytte fås ved å delta på hele dagen. Tid: 21. august kl. 10:00-15:30 Sted: Salongen på Hotell Caledonien, Kristiansand Påmelding innen 19. august på denne lenken: https://eras.uia.no/reg.php?id=1158 Arrangementet er gratis og er en del av programmet for Skeive Sørlandsdager
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no