World Economic Forum – Global Gender Gap report 2017

«A decade of slow but steady progress on improving parity between the sexes came to a halt in 2017, with the global gender gap widening for the first time since the World Economic Forum’s Global Gender Gap Report was first published in 2006.» (Oliver Cann, Public Engagement, WEF)

World Economic Forum har hvert år siden 2006 publisert rapporten «Global Gender Gap», som rangerer land etter hvor nære de er kjønnslikestilling på fire områder; økonomisk deltakelse, utdanning, helse og overlevelse, og politisk selvstendighet og deltakelse. Hvert land får en indeksskår på hver av disse områdene, og en samlet skår der landene rangeres mot hverandre.

På toppen av rankingen finner vi flere av de nordiske landene, med Norge på andre plass. Norge er over gjennomsnittet på alle indeksene, men er fortsatt langt fra å stenge kjønns gapet. Spesielt politisk selvstendighet er der Norge – og mange andre land – har størst gap å lukke.

Totalt viser rapporten en økning av kjønnsgapet de siste to årene. I Norge har også gapet økt totalt i samme periode. Det er likevel en del land som har hatt stor fremgang.

Les mer om resultatene fra rapporten, og se flere infografikker her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no