Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. 

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Se hovedtaler Beatrice Fihn - leder av ICAN og Nobel Fredsprisvinner 2017 sitt innlegg under ikonferansen2018.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.
Regjeringen tar i bruk Standard for ledelsessystem for mangfold.

Nyheter:

Med midler fra UH-nett Vest skal Senter for likestilling ved UiA, UiS og HVL øke kunnskapen og forebygge seksuell trakassering i obligatorisk praksis.

Vi gratulerer Bjørge Aardal, Hanna Malene Amundsen og Kasper Vijn Nome med masterstipend fra Senter for likestilling. Her forteller de hva de skal skrive om

I regjeringens nye integreringsstrategi løftes Standarden for ledelsessystemer for mangfold fram som et viktig verktøy for integrering i arbeidslivet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.