Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. 

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Se hovedtaler Beatrice Fihn - leder av ICAN og Nobel Fredsprisvinner 2017 sitt innlegg under ikonferansen2018.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.
Regjeringen tar i bruk Standard for ledelsessystem for mangfold.

Nyheter:

I regjeringens nye integreringsstrategi løftes Standarden for ledelsessystemer for mangfold fram som et viktig verktøy for integrering i arbeidslivet.

Du kan nå se opptak fra arrangementet #Me too - en ny revolusjon. Eventet inneholdt innlegg om #Me Too som en bevegelse og dens innflytelse.

Den 19.september deltok vi i referanseforum mellom direktorater og sivilsamfunn om LHBTIQ i regi av Bufdir.  

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.