Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. 

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Regjeringen tar i bruk Standard for ledelsessystem for mangfold.
Senteter for likestilling inviterer til seminar om seksuell trakassering i akademia 28. mars på UiA, Kristiansand.
Med midler fra UH-nett Vest skal vi, UiA, UiS og HVL øke kunnskapen og forebygge seksuell trakassering blant studenter i obligatorisk praksis.
Se hovedtaler Beatrice Fihn - leder av ICAN og Nobel Fredsprisvinner 2017 sitt innlegg under ikonferansen2018.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.

Nyheter:

Les resultatene fra kartleggingen gjennomført for NIKK-prosjektet "Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren".

I 2018 fylte senteret 10 år! Vi feiret med konferansen Likestilling: I går, i dag og i morgen. Les om arbeidet vårt gjennom 2018 i årsrapport.

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder? Og er det store forskjeller mellom Sørlandet og landsgjennonsnittet? Se likstillingsindikatorene for 2015-2017

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.