Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og ulike aktører i agderregionen.

Bli med og feire Skeive Sørlandsdager og lag kake/drikke/vinduspynt mm i regnbuens farger!
Hva er Heltidsnettverket i Agder? Hvordan kan du bli med? Når er neste samling?
På disse sidene finner du hovedmonitoren fra 2011, og delmonitoren fra 2013.
SSBs indikatorer for kjønnslikestilling for Agder-fylkene finner du her.
Les om våre pågående forskningsprosjekter.
Vi jobber med en stor re-strukturering av nettsiden vår. Det fører med seg at det for tiden er litt vanskelig å finne frem på nettsiden.

Nyheter:

«Kokebok i inkludering - En annerledes kokebok om hverdagsinkludering i Arendal» gir en god oversikt over integrerings- og inkluderingsarbeid i Arendal.

CORE–Kjernemiljø for likestillingsforskning har utviklet et topplederbarometer som kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største norske selskapene.

Skeive Sørlandsdager og FRI Sør (tidligere LLH Sør) er stolte av å kunne lansere ny logo for landsdelens mest fargerike festival.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.