Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og ulike aktører i Agder regionen.

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Se hovedtaler Beatrice Fihn - leder av ICAN og Nobel Fredsprisvinner 2017 sitt innlegg under ikonferansen2018.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.
20.september inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Arendal.

Nyheter:

Med midler fra Nordisk Ministerråd skal vi øke kunnskapen og bevisstheten på hvordan seksuell trakassering håndteres innen helse- og omsorgssektoren i Norden.

Hvordan imøtekommer og hvorvidt er landets krisesentre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne som er utsatt for vold?

Under Arendalsuka 15.august 2018, ble verdens første standard for ledelse av mangfold lansert.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.