Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og ulike aktører i Agder regionen.

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Under Arendalsuka 13.-18.august arrangerer Senter for likestilling i samarbeid med Reform, Likestillingssenteret, KUN, Bufdir og LDO en rekke arrangementer
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.
20.september inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Arendal.

Nyheter:

Se hovedtaler Beatrice Fihn - leder av ICAN og Nobel Fredsprisvinner 2017 sitt innlegg under ikonferansen2018.

"Holdninger er et symptom på samfunnet vi er en del av". 26.juni lansert Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tall og statistikk om LHBTIQ i Norge.

Ny utgave av CORE Topplederbarometer viser ferske tall om kjønnsfordelingen i toppen av næringslivet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.